Zakoni

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 7/2017
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) (PDF, 239 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09) (PDF, 104 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 92/10) (PDF, 115 kb)

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 105/10) (PDF, 58 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 90/11) (PDF, 37 kb)

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 16/12) (PDF, 28 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/12) (PDF, 68 kb)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14)(PDF, 160kb)

Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji (PDF, 31 kb)

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (PDF, 185 kb)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (PDF, 108 kb)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (PDF, 213 kb)

Izmjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (PDF, 104 kb)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (PDF, 311 kb)

Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (PDF, 140 kb)

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (PDF, 187 kb)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (PDF, 108 kb)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (PDF, 102 kb)

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (PDF, 104 kb)

Pravilnici

Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava (PDF: 179 kb)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (PDF, 148 kb)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (PDF: 84 kb)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (PDF, 212 kb)

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (PDF, 117 kb)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (PDF, 93 kb)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (PDF, 132 kb)

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (PDF, 105 kb)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (PDF, 93 kb)

Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (PDF, 124 kb)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (PDF, 87 kb)

Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (PDF, 101 kb)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (PDF, 92 kb)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (PDF, 110 kb)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (PDF, 116 kb)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (PDF, 104 kb)

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (PDF, 166 kb) – Obrasci (PDF, 288 kb)

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (PDF, 104 kb)

Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita (PDF, 98 kb)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (PDF, 104 kb)

Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (PDF, 163 kb)

Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (PDF, 98 kb)

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim nastavnim sredstvima (PDF, 95 kb)

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanju uvjeta za početak rada školske ustanove (PDF, 94 kb)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (PDF, 79 kb)

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju (PDF: 706 kb)

Odluke

Odluka o početku i završetku nastavne godine 2015/2016(PDF: 155 kb)Kalendar za školsku godinu 2015/2016(PDF: 230 kb)

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2014/2015(PDF: 273 kb)

Popis predmeta posebno važnih za upis u školskoj godini 2014/2015(PDF: 281 kb)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2013./2014.(PDF: 157 kb)

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2013./2014.(PDF: 319 kb)

Odluka o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2012/2013.(PDF: 83 kb)

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012./2013.(PDF: 223 kb)

Web poveznice

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

CARNet

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za mobilnost i programe EU

Preventivni.hr