Integrirani dan


POKUŠAJ HODATI U MOJIM CIPELAMA 2010./2011. godineVeć treću godinu u našoj se školi 3. prosinca održao integrirani dan Pokušaj hodati u mojim cipelama s kojim se ujedno obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Integrirani se dan ostvario kroz 16 radionica namijenjenih učenicima naše škole, učiteljima, roditeljima i gostima s ciljem upoznavanja problematike vezane za djecu i učenike s teškoćama, poštivanja dječjih prava, izbjegavanja nasilja u školi i mirnog rješavanja sukoba. Učenici i učitelji su kroz radionice naučili kako poštivati različitosti koje ih okružuju, uvažiti dječje pravo te uočiti da svako dijete ima jednaku mogućnost obrazovanja u svojoj školi i sredini u kojoj živi. Posebni gosti integriranog dana bili su hrvatski košarkaški reprezentativci u invalidskim kolicima koji su nam kroz košarkašku utakmicu s našim učenicima pokazali da im sportski duh ne nedostaje. Učenici su odigrali utakmicu u kolicima te su iz osobnog iskustva vrlo brzo uočili s kakvim se teškoćama susreće osoba koja ima ograničene mogućnosti kretanja. Kao sudionici radionice izrade predmeta od slame pridružili su nam se članovi udruge „Slama“ s voditeljem Nikolom Fallerom, radionice su vodili gosti iz Škole za tekstil, dizajn i primjenjene umjetnosti, studenti Ekonomskog faulteta Osijek, a sve događaje u školi pratio je uvijek nama dragi gost - osječki gradonačelnik Krešimir Bubalo.


Pokušaj hodati u mojim cipelama

Radionice

Košarka u kolicima


Plakat


Integrirani dan

POKUŠAJ HODATI U MOJIM CIPELAMA 2008./2009. godine

Dana 3. prosinca 2008. u sklopu Integriranih dana, održano je 17 radionica namjenjenih učenicima škole, učiteljima drugih škola, i studentima na temu djece s posebnim obrazovnim potrebama, tolerancije, različitosti, dječjih prava i nasilja u školi, mirnih rješavanja sukoba.

Organizatorice

Aleksandra Krampač-Grljušić, prof.
Anita Šojat, prof.

Koordinatorica tribine

Zvjezdana Sikra-Golemac, prof.

Posebna gošća

Mila Jelavić, dipl. iur., dječja pravobraniteljica

- zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s posebnim potrebama
- predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava djece i za sprečavanje štetnog djelovanja koja ugrožavaju njihove interese
- obavještava javnost o stanju prava djece
- upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa
- surađuje s djecom
- potiče ih na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje
- inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece
- predlaže mjere za povećanje njihovog utjecaja u društvu


Najava integriranog dana


Plakat

 

OBILJEŽAVANJE DANA OSOBA S INVALIDITETOM

U OŠ LJUDEVITA GAJA U OSIJEKU

 

Autori: Krampač-Grljušić A. 1, Opačak T.2

  1. 1.OŠ Ljudevita Gaja, 31000 Osijek, Hrvatska
  2. 2.Ured pravobraniteljice za djecu, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

SAŽETAK

 

Ključne riječi: integracija, Međunarodnim danom osoba s invaliditetom

 

Opća skupština UN-a proglasila je 1992. godine 3. prosinca Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Ciljevi obilježavanja ovog datuma su povećanje svijesti i razumijevanja pitanja invaliditeta, s naglaskom na prava osoba s invaliditetom, ukazivanje na trendove i mobilizacija za podršku i praktično djelovanje na svim razinama.

Upravo zato se u osnovnoj školi Ljudevita Gaja u Osijeku, tradicionalno obilježava   ovaj datum, pod nazivom „Pokušaj hodati u mojim cipelama“. Sudionici toga dana nose bedževe s ispisanim dječjim pravima, a da bi sve bilo još vjerodostojnije, oni „hrabri“ međusobno zamjene tenisicu ili cipelu.

Ciljevi integriranog dana su „razbijanje“ predrasuda i neznanja o djeci s teškoćama, poticanje integracije djece s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni sustav, osnaživanje učenika, roditelja i učitelja te senzibilizacija lokalna zajednice.

Djelatnici škole, učenici, roditelji, učitelji drugih škola, studenti i udruge osoba s invaliditetom kroz različite radionice na teme: djeca s teškoćama, tolerancija, dječja prava, mirno rješavanja sukoba, medijacija, znakovni jezik i sl., dijele iskustva te uče nova znanja i vještine koja potom prenose drugima. Organizira se i tribina na kojoj sudionici prezentiraju svoj rad te prodajna izložba.

Podržavajući dobru praksu i promovirajući njihov status inkluzivne škole, na tribini je 2008. sudjelovala dječja pravobraniteljica ističući nužnost stvaranja brojnih preduvjeta za ostvarivanje stvarne inkluzije.

Tu zadaću sve uspješnije ostvaruju u OŠ Ljudevita Gaja gdje je svaki dan inkluzivan, a obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom na ovako prepoznatljiv način zasigurno pridonosi uklanjaju predrasuda i neznanja, podjela na „njih“ i „nas“ te pridonosi kvaliteti života i školovanja djece s teškoćama u razvoju.


CELEBRATING OF THE INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
IN ELEMENTARY SCHOOL “LJUDEVIT GAJ” OSIJEK

 

Authors: Krampač- Grljušić A. 1, Opačak T.2


1 Elementary school “Ljudevit Gaj”, 31000 Osijek, Croatia
2 Office of the Ombudsperson for Children, 10000 Zagreb, Croatia

 

ABSTRACT

 

Keywords: Integration, International Day of Persons with Disabilities

 

UN General Assembly declared in 1992. 3rd December International Day of Persons with Disabilities. The Day aims to increase awareness and promote a better understanding of disability issues with a focus on the rights of persons with disabilities, pointing out the trends and mobilize support for practical action at all levels.

That is why Elementary School “Ljudevit Gaj” in Osijek, traditionally celebrated this date, entitled "Try walking in my shoes." Participants on that day wear badges inscribed with children's rights. To make event more authentic, "brave" ones exchange their shoes.

The goals of this integrated day are to reduce prejudice and ignorance of children with disabilities, to promote the integration of children with disabilities into the regular educational system, to empower students, parents and teachers and to raise sensitivity for disability issues of local communities.

School employees, pupils, parents, teachers from other schools, students and NGOs of persons with disabilities, through a variety of workshops on the theme such as children with disabilities, tolerance, children's rights, peaceful conflict resolution, mediation, sign language, etc., share experiences and gain new knowledge and skills, and then spread them to others. Panels where participants presented their work have been also organized in school along with selling exhibitions.

With aim to support the good practice and to promote school’s status of inclusive school, at the panel in 2008 participated Ombudsperson for Children who stressed out the necessity of creating a number of preconditions for achieving real inclusion.

This task is quite successfully achieved in the Elementary School “Ljudevit Gaj” where every day is inclusive, but marking the International Day of Persons with Disabilities in such an identifiable manner certainly contributes to eliminate prejudice and ignorance, a division on "them" and "us" and contributes to the quality of life and education of children with disabilities.