PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11.,83/13,143/13), Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" 14/02.), te članka 47. Statuta OŠ Ljudevita Gaja Osijek, Školski odbor OŠ Ljudevita Gaja Osijek na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donosi:


predsjednica Školskog odbora:
Anita Šojat, prof.