Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11.,83/13,143/13), Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" 14/02.), te članka 47. Statuta OŠ Ljudevita Gaja Osijek, Školski odbor OŠ Ljudevit Gaj Osijek na sjednici održanoj 30. prosinca 2015. godine donosi:

PLAN NABAVE OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA GAJA ZA 2016. GODINU

plan nabave 2016

U planu nabave sve su usluge, robe i artikli razvrstani te se uklapaju u iznos sredstava prema Financijskom planu za 2016. g. i ne prelaze iznos od 200.000,00 kuna bez PDV-a godišnje (NN 143/13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi). Sredstva za realizaciju ovog Plana osiguravaju se iz Gradskog proračuna grada Osijeka, Županijskog i Državnog proračuna, te iz vlastitih prihoda Škole, prihoda za posebne namjene, prihoda od nefinancijske imovine i donacija.

U Osijeku, 30. prosinca 2015.

Predsjednik Školskog odbora:
Anita Šojat, prof.


Na temelju članka.20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne Novine" 90/11.), Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne Novine" 14/02.), te članka 45. Statuta OŠ Ljudevita Gaja Osijek, Školski odbor OŠ Ljudevita Gaja Osijek na sjednici održanoj 30. prosinca 2014. godine donosi:


PLAN NABAVE OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA GAJA ZA 2015. GODINUU planu nabave sve su usluge, robe i artikli razvrstani te se uklapaju u iznos sredstava prema Financijskom planu za 2015. g. i ne prelaze iznos od 200.000,00 bez PDV-a godišnje (NN 143/13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi). Sredstva za realizaciju ovog Plana osiguravaju se iz Gradskog proračuna grada Osijeka, Županijskog i Državnog proračuna, te iz vlastitih prihoda Škole, prihoda za posebne namjene, prihoda od nefinancijske imovine i donacija.


Osijek,30. prosinca 2014.
Predsjednik školskog odbora:
Anita Šojat, prof.