IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINUObavijest o načinu ostvarivanja pravo na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Osnovnoj školi Ljudevita Gaja
- putem faxa na broj 031 505-340

- putem elektroničke pošte: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- poštom ili donijeti osobno u tajništvo škole na adresu Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek, Krstova 99 od 7.00 do 14.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.


Službenica za informiranje: Ivana Mutnjaković Grgić

Telefon: 031 503-800

Osnovna škola Ljudevita Gaja ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 38/11.

Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), koje će propisati Povjerenik za informiranje.


Dokumente možete preuzeti u prilogu.