OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA OSIJEK
KRSTOVA 99


    Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske („ Narodne novine“ br. 32/2011.) i članku 20. stavku 1. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03. i 77/11.)  Osnovna škola  Ljudevita Gaja  Osijek  iskazuje i  izvješćuje da nije u 2010.  i  2011. godini imala sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja jer je procijenjena vrijednost  nabave bila ispod  70.000 kuna


I.  Pregled  sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja


I) Ugovori o javnoj nabavi

 
 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma


Napomena: Ukoliko tijelo javne vlasti kao naručitelj drži potrebnim, može u posebnom Dodatku „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“, pozivom na broj pod kojim se podaci o ugovoru i njegovu izvršenju nalaze u tom Pregledu, dati detaljnije odnosno dodatne podatke vezane za sklapanje i izvršenje tog ugovora. U tom slučaju, Dodatak „Pregledu ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“ također se objavljuje na internetskim stranicama u nastavku, na način utvrđen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske.
Ravnateljica
Aleksandra Krampač-Grljušić,dipl.def