Javna nabava – antikorupcijska klauzula


Izjava


o nepostojanju sukoba interesa s gospodarskim subjektimaNa temelju članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( “Narodne novine”, br.110/07. i 125/08.), obavještavamo da Aleksandra Krampač-Grljušić – ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek ne obavlja upravljačku djelatnost, niti je vlasnik poslovnih udjela dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. navedenog Zakona o javnoj nabavi.


Osijek, 23. siječnja  2012.                                                                                                

Ravnateljica:
Aleksandra Krampač-Grljušić,dipl.def