POPIS ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA:


- iz reda koje imenuje osnivač

  1. Gordana Medić
  2. Jerko Glavaš
  3. Martina Tokić

ÂÂ- iz reda učitelja i stručnih suradnika

  1. Antonija Trepić
  2. Antonela Zec

ÂÂ- iz reda roditelja

  1. Ana Jelavić

 -jednog člana bira radničko vijeće – na skupu radnika izabrana je

  1. Lidija Glavaš