POPIS ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA:


- iz reda koje imenuje osnivač

  1. Dinko Romić
  2. Nikolina Škondro
  3. Igor Duvnjak

ÂÂ- iz reda učitelja i stručnih suradnika

  1. Anita Šojat
  2. Antonija Trepić

ÂÂ- iz reda roditelja

  1. Ana Jelavić

 -jednog člana bira radničko vijeće – na skupu radnika izabrana je

  1. Lidija Glavaš