PARLAONICA


TEZA

Brak je vječan.

AFIRMACIJSKA SKUPINA
- zalaže se, brani i argumentira zadanu tezu

NEGACIJSKA SKUPINA
- zalaže se brani i argumentira suprotno mišljenje od zadane teze (Matiša nije dobro postupio kada je svoj novac darovao svetom Anti. )

Pravila igre

 • cilj je parlaonice iznijeti što više argumenata i dokazati mišljenje skupine u kojoj se nalaziš bez obzira na osobno mišljenje o tezi nakon pročitane knjige ili teksta u čitanci
 • slobodno je iznošenje argumenata i citiranje, poželjna je aktualiziracija i povezivanje sa situacijama iz života, male digresije
 • ako ti netko od sudaca oduzme riječ jer ne dopuštaš drugima izraziti mišljenje, moraš ga poslušati i prestati govoriti dok ponovno ne dobiješ znak
 • zabranjeno je verbalno vrijeđanje i javno nepoštivanje tuđega mišljenja
 • govoriti možeš samo ako u ruci imaš dogovoreni predmet (lutka, lopta, pernica ili nešto drugo)

Učitelj/Učiteljica

Pažljivo pratI tijek igre kako bi mogao/la presuditi koja je skupina bila uspješnija. Nakon završnih riječi proglašava pobjednika. Pobjednik je ona skupina koja je iznijela više argumenata. Ako je jedna od skupina slabija, učitelj/učiteljica ne mora suditi već može biti sudionik/sudionica slabije skupine. Ne smije previše govoriti i svojoj skupini izravno donositi bodove. Najuspješniji govornici mogu dobiti ocjenu odličan.


Način ostvarivanja (upute učitelju/učiteljici) • razredni odjel možete podijeliti u pet skupina tako da u svakoj skupini bude 5-6 učenika; na učiteljev/učiteljičin znak učenici prijavljuju scene koje će dramatizirati (skupine bi trebale imati različite situacije iz knjige/teksta/života jer se na taj način izbjegava monotonija kod prezentacije); učitelj/učiteljica može sam/a ispisati zadatke za dramatizaciju/improvizaciju i slučajnim izborom ih uručiti svakoj skupini
 • kada su odabrali scene (ili ih dobili od učitelja) učenici započinju pripremu; pišu dijaloge, osmišljavaju scenu koju će izvesti pred razrednim odjelom; ako im je dramatizacija najavljena tada će imati i kostime, šminkat će se, odijevati i u razrednom odjelu bit će vrlo živahno i stvaralačko ozračje
 • svaki učenik/učenica u skupini trebao/trebala bi imati zaduženje; ne moraju svi glumiti, neki od njih mogu se pobrinuti za pisanje dijaloga, a neki će uređivati i osmišljavati scenu
 • priprema može trajati cijeli školski sat, a na drugom se satu izvode dramatizacije
 • učitelj/učiteljica može biti aktivan sudionik/ca ili pomagač/ica (pomaže oko odjeće, šminke, scene, izrade rekvizita i dr.)
 • ako se dramatizira lektira ili tekst iz čitanke (kao glavni dio sata) koji nema samo dijaloški oblik, učenici će u pripremi izostaviti opise i svake akcije koje su u razredu neizvedive; tekst se može mijenjati, prilagođavati i nadograđivati; dopušteno je i uvođenje likova koji nisu u književnom djelu koje se dramatizira
 • za vrijeme prezentacije svi učenici moraju biti publika skupini koja nastupa što znači da svi završavaju rad u isto vrijeme
 • učitelj/učiteljica može vrjednovati rad skupina i proglasiti najuspješnije, a to mogu učiniti i učenici jačinom pljeska; važno je da učitelj/učiteljica s učenicima na kraju otvori raspravu i istakne najprije sve ono što je bilo dobro (dijalozi, scene, gluma, pokret i dr.), a zatim i nedostatke u radu pojedinih skupina
 • dramatizacija je pokušaj učenika da pronađu u likovima i one dimenzije koje se ne otkrivaju na prvi pogled običnim čitanjem i analizom, ali je i pokazatelj širine i dubine do koje su učenici došli u doživljavanju i razumijevanju određenoga teksta

ODGOVORNO SPOLNO PONAŠANJE

Informiranost smanjuje rizik

Tribinu pod nazivom Odgovorno spolno ponašanje za učenike osmih razreda organizirao je stručni tim naše škole i učiteljica biologije Marija Kovačić. Cilj je tribine podizanje kvalitete života mladih, informiranje o vlastitom psihičkom i fizičkom zdravlju i spolnosti. Gošća tribine bila je poznata osječka ginekologinja dr. Zvjezdana Fuštin koja je strpljivo odgovarala na brojna učenička pitanja. Govorila je i o ginekološkom pregledu i rizicima kojima su izloženi mladi ako ne paze na svoje zdravlje.

Tribina je obogaćena predavanjima prihologinje Roberte Crnčić i pedagoginje Dijane Skorup, uvodnom i završnom riječju učiteljice Marije Kovačić, projekcijom filma Jutro poslije, a posebna zanimljivost tribine bila je dramsko-scenska izvedba Priča o Bruni i Vesni koju je s našim učenicima uvježbala učiteljica Zvjezdana Sikra-Golemac.
Učenici su izrazili svoje zadovoljstvo održanom tribinom uz želju da ovako korisni događaji postanu praksa.
A.Š.

Sudnica na satu lektire

UČENICI IZVRSNO PRIPREMLJENI

Učenici 8.b razrednog odjela sa svojom nastavnicom hrvatskoga jezika Anitom Šojat organizirali su Sudnicu. Glavni optuženi bio je Marko Labudan (Nikola Zelić), a časni sudac Antun Buljubašić u ime razrednog odjela optužio ga je po osam točaka izvrsno napisane optužnice, utemeljene na književnom djelu Slavka Kolara Breza.
I branitelj (Ivan Gregorić) i tužiteljica (Bernarda Budimir) odlično su se pripremili za suđenje pa su se svjedoci Janica (Rebeka), gospodin nadšumar (Bruno), Janičina prijateljica Ivka (Ana F.), Kata (Maja) i Jaga (Sandra) našli u križnom ispitivanju u kojemu su se izvrsno snašli. A da bi govorili istinu i samo istinu pobrinuo se sudski službenik Matej M.
Tijekom suđenja podneseni su i video dokazi iz filma Breza. Završne riječi branitelja i tužiteljice snažno su zatražile pravdu za Marka Labudana. Porotnici nisu mogli donijeti odluku nakon vijećanja pa je rezultat bio neriješen što zahtijeva novo suđenje. Tako su učenici 8.b razrednog odjela osigurali još jednu sudnicu u ovoj školskoj godini.

Noć čitanja

TKO ŽMIRI

Učenici 7.a razrednog odjela zajedno sa svojom nastavnicom hrvatskoga jezika Anitom Šojat organizirali su 25. studenoga Noć čitanja. U školi su se sastali u neuobičajeno vrijeme: u petak u 20.00 sati. Čitala se knjiga Hrvoja Hitreca Smogovci. Osim čitanja knjige cijelu noć bile su organizirane različite aktivnosti u timskom radu. Pogledale su se i neke epizode igrane serije Smogovci.
Najzanimljivija je bila igra Tajni zadatak u kojoj su učenici po školi tražili sakrivene kuverte u kojima se nalazio zadatak koji su mogli riješiti tek kad pronađu sve kuverte. Ništa manje zanimljiv nije bio i Veseli zadatak u kojemu su timovi organizirali Ponoćne vijesti. Latinicu u kojoj su gostovali likovi iz knjige, Festival Smogovaca na kojem se pjevalo, a dramatizirali su se i najzanimljiviji dijelovi knjige uz stvaralačku nadogradnju fabule. Završetak svih noćnih aktivnosti bio je kviz.
Ipak, najzanimljiviji dio noći bila je igra Žmire u praznoj školi, a učenici su se obradovali i nenadanom tajnom gostu koji je stigao zajedno s pizzom u ponoć.
Svi učenici dobro su se zabavili, a u predviđenom vremenu za spavanje (od 4.00 do 8.00) u vrećama za spavanje se pričalo, smijalo i još uvijek papalo. Noć čitanja završila je u 8.30 kada su učenici otišli svojim kućama. Svi se slažu kako bi ovakvih aktivnosti trebalo biti češće.