KVIZ- TKO ŽELI DOBITI PETICU?


Ovdje možete preuzeti kviz.

Kviz


FILMSKA OLIMPIJADATijekom školske godine 2009./10. učitelji hrvatskoga jezika Anita Šojat i Dejan Varga radili su na projektu Filmska olimpijada koji je u provedbu uključivao učenike osmih razreda.
Želite li pročitati više o Olimpijadi i ovogodišnjim pobjednicima kliknite na link ispod.

Filmska olimpijada

 
PARLAONICA


TEZA

Brak je vječan.

AFIRMACIJSKA SKUPINA
- zalaže se, brani i argumentira zadanu tezu

NEGACIJSKA SKUPINA
- zalaže se brani i argumentira suprotno mišljenje od zadane teze (Matiša nije dobro postupio kada je svoj novac darovao svetom Anti. )

Pravila igre

 • cilj je parlaonice iznijeti što više argumenata i dokazati mišljenje skupine u kojoj se nalaziš bez obzira na osobno mišljenje o tezi nakon pročitane knjige ili teksta u čitanci
 • slobodno je iznošenje argumenata i citiranje, poželjna je aktualiziracija i povezivanje sa situacijama iz života, male digresije
 • ako ti netko od sudaca oduzme riječ jer ne dopuštaš drugima izraziti mišljenje, moraš ga poslušati i prestati govoriti dok ponovno ne dobiješ znak
 • zabranjeno je verbalno vrijeđanje i javno nepoštivanje tuđega mišljenja
 • govoriti možeš samo ako u ruci imaš dogovoreni predmet (lutka, lopta, pernica ili nešto drugo)

Učitelj/Učiteljica

Pažljivo pratI tijek igre kako bi mogao/la presuditi koja je skupina bila uspješnija. Nakon završnih riječi proglašava pobjednika. Pobjednik je ona skupina koja je iznijela više argumenata. Ako je jedna od skupina slabija, učitelj/učiteljica ne mora suditi već može biti sudionik/sudionica slabije skupine. Ne smije previše govoriti i svojoj skupini izravno donositi bodove. Najuspješniji govornici mogu dobiti ocjenu odličan.


Način ostvarivanja (upute učitelju/učiteljici) • razredni odjel možete podijeliti u pet skupina tako da u svakoj skupini bude 5-6 učenika; na učiteljev/učiteljičin znak učenici prijavljuju scene koje će dramatizirati (skupine bi trebale imati različite situacije iz knjige/teksta/života jer se na taj način izbjegava monotonija kod prezentacije); učitelj/učiteljica može sam/a ispisati zadatke za dramatizaciju/improvizaciju i slučajnim izborom ih uručiti svakoj skupini
 • kada su odabrali scene (ili ih dobili od učitelja) učenici započinju pripremu; pišu dijaloge, osmišljavaju scenu koju će izvesti pred razrednim odjelom; ako im je dramatizacija najavljena tada će imati i kostime, šminkat će se, odijevati i u razrednom odjelu bit će vrlo živahno i stvaralačko ozračje
 • svaki učenik/učenica u skupini trebao/trebala bi imati zaduženje; ne moraju svi glumiti, neki od njih mogu se pobrinuti za pisanje dijaloga, a neki će uređivati i osmišljavati scenu
 • priprema može trajati cijeli školski sat, a na drugom se satu izvode dramatizacije
 • učitelj/učiteljica može biti aktivan sudionik/ca ili pomagač/ica (pomaže oko odjeće, šminke, scene, izrade rekvizita i dr.)
 • ako se dramatizira lektira ili tekst iz čitanke (kao glavni dio sata) koji nema samo dijaloški oblik, učenici će u pripremi izostaviti opise i svake akcije koje su u razredu neizvedive; tekst se može mijenjati, prilagođavati i nadograđivati; dopušteno je i uvođenje likova koji nisu u književnom djelu koje se dramatizira
 • za vrijeme prezentacije svi učenici moraju biti publika skupini koja nastupa što znači da svi završavaju rad u isto vrijeme
 • učitelj/učiteljica može vrjednovati rad skupina i proglasiti najuspješnije, a to mogu učiniti i učenici jačinom pljeska; važno je da učitelj/učiteljica s učenicima na kraju otvori raspravu i istakne najprije sve ono što je bilo dobro (dijalozi, scene, gluma, pokret i dr.), a zatim i nedostatke u radu pojedinih skupina
 • dramatizacija je pokušaj učenika da pronađu u likovima i one dimenzije koje se ne otkrivaju na prvi pogled običnim čitanjem i analizom, ali je i pokazatelj širine i dubine do koje su učenici došli u doživljavanju i razumijevanju određenoga teksta

ODGOVORNO SPOLNO PONAŠANJE

Informiranost smanjuje rizik

Tribinu pod nazivom Odgovorno spolno ponašanje za učenike osmih razreda organizirao je stručni tim naše škole i učiteljica biologije Marija Kovačić. Cilj je tribine podizanje kvalitete života mladih, informiranje o vlastitom psihičkom i fizičkom zdravlju i spolnosti. Gošća tribine bila je poznata osječka ginekologinja dr. Zvjezdana Fuštin koja je strpljivo odgovarala na brojna učenička pitanja. Govorila je i o ginekološkom pregledu i rizicima kojima su izloženi mladi ako ne paze na svoje zdravlje.

Tribina je obogaćena predavanjima prihologinje Roberte Crnčić i pedagoginje Dijane Skorup, uvodnom i završnom riječju učiteljice Marije Kovačić, projekcijom filma Jutro poslije, a posebna zanimljivost tribine bila je dramsko-scenska izvedba Priča o Bruni i Vesni koju je s našim učenicima uvježbala učiteljica Zvjezdana Sikra-Golemac.
Učenici su izrazili svoje zadovoljstvo održanom tribinom uz želju da ovako korisni događaji postanu praksa.
A.Š.