Ovdje možete preuzeti prezentaciju o modelima školovanja s djecom posebnih obrazovnih potreba.

Modeli školovanja