Natječaj za popunu radnog mjesta:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10. i 90./11.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:
1. Učitelj rehabilitator – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
- puno radno vrijeme

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu na natječaj priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice , presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i potvrdu o nekažnjavanju.
Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj –

U Osijeku, 18. kolovoza 2011.

Natječaj za popunu radnog mjesta:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10. i 90./11.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:
1. Učitelj zemljopisa – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
- puno radno vrijeme
2. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u PŠ Sarvaš– 1 izvršitelj ne neodređeno vrijeme- nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno
3. Učitelj matematike u PŠ Sarvaš- 1 izvršitelj na određeno vrijeme- puno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)
4. Učitelj matematike – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – puno radno
vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)
5. Učitelj razredne nastave u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na određeno vrijeme- puno radno vrijeme (do dobivanja suglasnosti)

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu na natječaj priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice , presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i potvrdu o nekažnjavanju.
Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom - za natječaj -

U Osijeku 17. listopada 2011.

Natječaj za popunavanje radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10. i 105/10. i 90./11.) OŠ Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunavanje radnog mjesta

1. Voditelj računovodstva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
- puno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)

UVJETI : završena srednja ekonomska škola, stručni studij, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ekonomije
3 godine radnog iskustva u školi

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta, te uvjerenje o nekažnjavanju, presliku radne knjižice i domovnice dostaviti na adresu :
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U Osijeku 2. studeni 2011.

Natječaj za popunavanje radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10. i 105/10. i 90/11.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
- puno radno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja

2. Učitelj razredne nastave u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
- puno radno vrijeme

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu na natječaj priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice , presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i potvrdu o nekažnjavanju.
Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

U Osijeku 9. prosinca 2011.

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10. i 90/11.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

 za popunu radnog mjesta

1. Spremačica u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
- puno radno vrijeme

UVJETI : završena osnovna škola

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, uvjerenje o nekažnjavanju( dokaz da nije pravomoćno osuđen ili da se ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu.
Prijave slati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

U Osijeku 16.12.2011.