Natječaj za popunavanje radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10. i 105/10. i 90./11.) OŠ Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunavanje radnog mjesta

1. Voditelj računovodstva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
- puno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)

UVJETI : završena srednja ekonomska škola, stručni studij, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ekonomije
3 godine radnog iskustva u školi

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta, te uvjerenje o nekažnjavanju, presliku radne knjižice i domovnice dostaviti na adresu :
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U Osijeku 2. studeni 2011.

Natječaj za popunavanje radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10. i 105/10. i 90/11.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
- puno radno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja

2. Učitelj razredne nastave u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
- puno radno vrijeme

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu na natječaj priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice , presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i potvrdu o nekažnjavanju.
Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

U Osijeku 9. prosinca 2011.

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10. i 90/11.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

 za popunu radnog mjesta

1. Spremačica u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
- puno radno vrijeme

UVJETI : završena osnovna škola

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, uvjerenje o nekažnjavanju( dokaz da nije pravomoćno osuđen ili da se ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu.
Prijave slati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

U Osijeku 16.12.2011.

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10. i 90/11.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

 

NATJEČAJ


 za popunu radnog mjesta

1. Učitelj rehabilitator – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
-puno radno vrijeme

2. Spremačica u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
- puno radno vrijeme

UVJETI : za radno mjesto pod rednim brojem 1. kandidati trebaju ispunjavati opće i
posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, za radno mjesto pod rednim
brojem 2. završena osnovna škola

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: presliku dokaza o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz da nije pravomoćno osuđen ili da se ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu.
Prijave slati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

U Osijeku 16.1.2012.