Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10. i 105/10. i 90/11,16/12)  Osnovna škola  Ljudevita Gaja Osijek  raspisuje


NATJEČAJ

za popunu  radnih  mjesta


1. Učitelj  rehabilitator– 1  izvršitelj  na određeno vrijeme  
                                     puno radno vrijeme  -  zamjena za vrijeme bolovanja
2. Učitelj prirode,biologije i kemije– 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
                                                   -  mjesto rada Matična škola Osijek i Područna škola Sarvaš
          

      UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
      

     Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti  spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:   presliku  dokaza o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da nije pravomoćno osuđen ili da se ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) presliku domovnice i presliku radne knjižice  sa stranicama o zaposlenju i stažu..
Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -


U Osijeku 28. prosinca  2012.


KLASA:112-07/12-07-01
URBROJ: 2158-17-01-12-293

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 85/12.)  Osnovna škola  Ljudevita Gaja Osijek  raspisuje


NATJEČAJ


za popunu  radnih  mjesta

1. Učitelj  razredne nastave u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na određeno puno  radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)  – mjesto rada PŠ Sarvaš    
      

UVJETI : kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
     
      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti  spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu  kandidati trebaju dostaviti:  presliku dokaza o stručnoj spremi,  uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz da nije pravomoćno osuđen ili da se ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu.
Prijave slati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -


U Osijeku  22. 10. 2012.


KLASA: 112-07/12-07-01
URBROJ: 2158-17-01-12-122
Osijek, 22. listopada 2012.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 85/12.)  Osnovna škola  Ljudevita Gaja Osijek  raspisuje


NATJEČAJ


za popunu  radnih  mjesta

1. Učitelj  razredne nastave u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na neodređeno puno  radno vrijeme – mjesto rada PŠ Sarvaš    
      
2. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u PŠ Sarvaš  – 1 izvršitelj na  neodređeno  nepuno  radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno – mjesto rada PŠ Sarvaš


3. Učitelj matematike – 1 izvršitelj na određeno puno  radno vrijeme- mjesto rada Matična škola Osijek  

4. Učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme , 12 sati nastave tjedno – mjesto rada Matična škola Osijek i PŠ Sarvaš


5.Učitelj prirode, biologije i kemije – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – mjesto rada Matična škola Osijek i Područna škola Sarvaš


UVJETI: kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.


       Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti  spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu  kandidati trebaju dostaviti:  presliku dokaza o stručnoj spremi,  uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz da nije pravomoćno osuđen ili da se ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu.


Prijave slati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

 U Osijeku  4. 9. 2012.


KLASA: 112-07/12-07-01
URBROJ: 2158-17-01-12-84
Osijek, 4. rujna 2012.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 85/12.)  Osnovna škola  Ljudevita Gaja Osijek  raspisuje

NATJEČAJ


za popunu  radnog  mjesta

1.  Učitelj  prirode, biologije i kemije – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno   vrijeme - mjesto rada Matična škola Osijek i Područna škola Sarvaš

       
2. Učitelj rehabilitator – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja – mjesto rada Matična škola Osijek


UVJETI : kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju

                       i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilnikom o stručnoj spremi i pe-
                      dagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom
                      školstvu

                  
 
Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti  spolova)
.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu  kandidati trebaju dostaviti:  presliku dokaza o stručnoj spremi,  uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz da nije pravomoćno osuđen ili da se ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu.

Prijave slati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

 U Osijeku  13. 8. 2012.


KLASA: 112-07/12-07-01
URBROJ: 2158-17-01-12-84
Osijek, 13. kolovoza 2012.

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10. i 90/11.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ


 1. Učitelj razredne nastave u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
- puno radno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: presliku dokaza o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da nije pravomoćno osuđen ili da se ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu..
Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

U Osijeku 29. veljače 2012.