INDIVIDUALNI RAZGOVORI

Raspored primanja roditelja za sve razredne odjele matične škole:

RAZRED

RAZREDNIK

DAN; SMJENA

ŠKOLSKI SAT

1.A

Ankica Kaplan

srijeda

4. sat

1.B

Lidija Glavaš

petak; neparna

5. i 6. sat

2.A

Nada Grahovac

srijeda

5./3. sat

2.B

Melita Zanze

srijeda

5./3. sat

3.A

Ankica Biglbauer

četvrtak; parna

3. sat

3.B

Dubravka Radić

četvrtak

5. sat

4.A

Ivanka Ćutek

ponedjeljak

3. sat

4.B

Gabriela Petranović

četvrtak

4. sat

5.A

Marijana Lukić

utorak

7. sat

5.B

Katarina Miloloža

četvrtak; parna

3. sat

6.A

Marija Kovačić

četvrtak; neprana

2. sat

6.B

Ivan Matančić

petak; neparna

4. sat

7.A

Jelena Pehar

srijeda; parna

4. sat

7.B

Anita Šojat

ponedjeljak

6. sat

8.A

Hana Švitek

srijeda; parna

5. sat

8.B

Vlasta Boček

ponedjeljak

3. sat

Poa

Barbara Vnučec

petak

4. sat

Pob

Adrijana Blažević

četvrtak

5. sat

PB1./2.

Višnja Vuić

srijeda

5. sat

Raspored primanja roditelja za sve razredne odjele područne školeRAZRED

RAZREDNIK

DAN; SMJENA

ŠKOLSKI SAT

1.C

Ksenija Milosavljević

srijeda

3. sat

2.C

Antonija Trepić

srijeda

2. sat

3.C

Vesna Kugler

ponedjeljak

2. sat

4.C

Ivana Pavleković Griva

srijeda

4. sat

4.D

Tatjana Grabić

srijeda

3. sat

5.C

Goran Lončar

ponedjeljak

5. sat

5.D

Ivana Kapetanović

ponedjeljak

4. sat

6.C

Danijela Popadić

ponedjeljak

3. sat

6.D

Emanuela Živković

ponedjeljak

2. sat

7.C

Maja Matijević

srijeda

1. sat

8.C

Zvjezdana Sikra-Golemac

ponedjeljak

3. sat
Raspored primanja roditelja za ostale predmetne nastavnike

NASTAVNIK

DAN/SMJENA

ŠKOLSKI SAT

 

Terezija Bubalo

ponedjeljak/parna

6. sat

Mato Martinković

Utorak, neparna

3. sat

Luka Kivela (Sarvaš)

utorak

4. sat

Gordana Delić

četvrtak; parna

4. sat

Evica Ivandić

utorak; poslijepodne

4. sat

Evica Ivandić (Sarvaš)

srijeda

5. sat

Goran Lončar (Sarvaš)

četvrtak; neparna

5. sat

Dejan Varga (Sarvaš)

petak

4. sat

Dejan Varga

srijeda

7. sat

Antonela Zec

utorak

3. sat

Ivana Kapetanović

petak; parna

3. sat

Ivana Kapetanović (Sarvaš)

ponedjeljak

3. sat

Emil Gladić

srijeda; parna

4. sat

Elizabeta Banjan

srijeda; neparna

4. sat

Božica Seki

utorak

5. sat

Božica Seki (Sarvaš)

srijeda

6. sat

Ivan Stipić

Utorak, neparna

2. sat

Oliver Timarac (Sarvaš)

utorak

4. sat

Darija Stanković (Sarvaš)

utorak

3. sat

Dušanka Korošec

četvrtak; neparna

4. sat

Mirta Predrevac-Kopić (Sarvaš)

srijeda

3. sat

Katarina Miloloža (Sarvaš)

ponedjeljak

2. sat

Vlasta Boček (Sarvaš)

srijeda

2. sat

Emanuela Živković

utorak; parna

2. sat