DOPUNSKI RAD UČENIKA OD 26.6. – 2.7. 2018.

OSIJEK

Ime i prezime nastavnika

Predmet

Vrijeme

Ivana Kapetanović

FIZIKA

8:00 – 9:30

Marija Kovačić

KEMIJA

9:45 – 11:15

Dušanka Korošec

MATEMATIKA

10:00 – 11:30

Mia Kiridžija Andrić

GEOGRAFIJA

9:45 – 11:15

Antonela Knežević

HRVATSKI JEZIK

9:00 – 11:30


SARVAŠ

Ime i prezime nastavnika

Predmet

Vrijeme

Mia Kiridžija Andrić

GEOGRAFIJA

8:00 – 9:30

Goran Lončar

MATEMATIKA

9:45 – 11:15

Nikolina Bartulović

ENGLESKI JEZIK

9:00 – 11:30