Rezultat odabira ponude br. 1/2017.

U postupku odabira ponude za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave za 6. razrede rezultat je kako slijedi:

Ponuda broj 1/2017. za 6. a, b, c, d

Nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su tri ponude koje su predstavljene roditeljima na roditeljskom, a rezultat je kako slijedi:
1. ASTRALIS
2. APP
3. MARE PANONIUM

Odabrana je ponuda turističke agencije APP.


Rezultat odabira ponude br. 1/2017.

U postupku odabira ponude za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave za 6. razrede rezultat je kako slijedi:

Ponuda broj 1/2017. za 6. a, b, c, d

Nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom, a rezultat je kako slijedi:

1. ASTRALIS
2. APP
3. MARE PANONIUM
Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 6. razreda: Osijek-Topusko-Zagreb-Osijek

Javni poziv za organizaciju ekskurzije 6. razreda

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.– ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13. i 152/14.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi:

PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO- OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Obrazac za OB-T1


Rezultat odabira ponude br. 3/2015.

U postupku odabira ponude za izvođenje višednenve izvanučioničke nastave za 7. razrede rezultat je kako slijedi:

Ponuda broj 3/2015. za 7. a, b, c

Nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su tri ponude koje su predstavljene roditeljima na roditeljskom, a rezultat je kako slijedi:
1. ASTRALIS
2. APP
3. MARE PANONIUM

Odabrana je ponuda turističke agencije Mare Panonium.

Nakon javnog poziva za organizaciju višednenve izvanučioničke nastave za 8. razrede (ponuda br. 4) te nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku 21.prosinca 2015. u 18,00 sati.

Rezultat je kako slijedi:

1. BROD TOURS
2. MARE PANONIUM
3. NEXT STEP NAŠICE

Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 8. razreda - Medulin


Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 8. razreda


Nakon javnog poziva za organizaciju višednenve izvanučioničke nastave za 7. razrede (ponuda br. 3) te nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku 21.prosinca 2015. u 18,45 sati.

Rezultat je kako slijedi:

1. ASTRALIS
2. APP
3. MARE PANONIUM


Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 7. razreda - Medulin


Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 7. razreda


Rezultat odabira ponude br. 2/2015.

U postupku odabira ponude za izvođenje škole u prirodi za 3. razrede na javni poziv pristigla je samo pounda Crvenoga križa te je ista ponuda odabrana.

Javni poziv za organizaciju škole u prirodi - Orahovica

Javni poziv za organizaciju škole u prirodi - Višednevni izlet u Orahovicu

Rezultat odabira ponude br. 1/2015.

U postupku odabira ponude za izvođenje škole u prirodi za 4. razrede rezultat je kako slijedi:

Ponuda broj 1/2015. za 4. a, b, c, d

Javnom pozivu odazvali su se sljedeći ponuditelji:

1. Polet Vinkovci
2. APP
3. Astralis
4. Crveni križ

Odabrana je ponuda Crvenog križa.

Javni poziv za organizaciju škole u prirodi - Split