Odluka o odabiru ponuditelja za ekskurziju 6. razreda


Odluka o odabiru ponuditelja za ekskurziju 7.razreda
Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 6. razreda

Ponuda
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, OSIJEK

KLASA: 602-02/18-02-04

URBROJ: 2158-17-01-18-1/2

Osijek, 12.1.2018.

Temeljem članka 14. i 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu za učenike 8.a, 8.b. i 8.c razreda, nakon javnog otvaranja ponuda i provedenog tajnog glasovanja, održanog dana 12. 1. 2018. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUDITELJA

Turistička agencija Orion Tours d.o.o. OIB: 83291842304 iz Đakova, Pavićeva 39, organizirat će višednevnu izvanučioničku nastavu za učenike 8.a, 8.b. i 8.c razreda Osnovne škole Ljudevita Gaja, Osijek, u Sv. Filip i Jakov.

Odluka o odabiru ponude konačna je i bit će objavljena na internetskim stranicama školske ustanove.


Obrazloženje

Javni poziv za dostavu ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu za učenike 8.a, 8.b. i 8.c razreda objavljen je na internetskoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja, Osijek, dana 21. 12. 2017. godine. Rok za dostavu bio je do 8. 1. 2018. godine. U navedenom roku pristigla je jedna ponuda turističke agencije Orion Tours d.o.o.

Ponuda je pravovremena, potpuna i ispunjava propisane uvjete utvrđene propisima vezanim uz turističku djelatnost.

Svi članovi, osim Sandra Adamovića, Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu za učenike 8.a, 8.b. i 8.c razreda bili su prisutni na sastanku.

Tajnom glasovanju pristupilo je 8 članova Povjerenstva, a glasalo se za ili protiv prihvaćanja pristigle ponude.

Nakon provedenog tajnog glasovanja Predsjednik konstatira sljedeće:

Turistička agencija Orion Tours dobila je osam (8) glasova – jednoglasno prihvaćeno.

Sukladno rezultatima tajnog glasovanja Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu za učenike 8.a, 8.b. i 8.c razreda Osnovne škole Ljudevita Gaja, Osijek, donosi odluku kao u dispozitivu Odluke.

Imenovano Povjerenstvo obavijestit će Školski odbor, Vijeće roditelja i roditelje svih razrednih odjela 8.a, 8.b. i 8.c razreda o odabranoj ponudi.

Predsjednik Povjerenstva:

Maja Matijević


Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 8. razreda


Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 8. razreda
Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 7. razreda

PONUDARezultat odabira ponude br. 1/2017.

U postupku odabira ponude za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave za 6. razrede rezultat je kako slijedi:

Ponuda broj 1/2017. za 6. a, b, c, d

Nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su tri ponude koje su predstavljene roditeljima na roditeljskom, a rezultat je kako slijedi:
1. ASTRALIS
2. APP
3. MARE PANONIUM

Odabrana je ponuda turističke agencije APP.


Rezultat odabira ponude br. 1/2017.

 

U postupku odabira ponude za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave za 6. razrede rezultat je kako slijedi:

Ponuda broj 1/2017. za 6. a, b, c, d

Nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom, a rezultat je kako slijedi:

1. ASTRALIS
2. APP
3. MARE PANONIUM
Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 6. razreda: Osijek-Topusko-Zagreb-Osijek

Javni poziv za organizaciju ekskurzije 6. razreda

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.– ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13. i 152/14.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi:

PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO- OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Obrazac za OB-T1


Rezultat odabira ponude br. 3/2015.

U postupku odabira ponude za izvođenje višednenve izvanučioničke nastave za 7. razrede rezultat je kako slijedi:

Ponuda broj 3/2015. za 7. a, b, c

Nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su tri ponude koje su predstavljene roditeljima na roditeljskom, a rezultat je kako slijedi:
1. ASTRALIS
2. APP
3. MARE PANONIUM

Odabrana je ponuda turističke agencije Mare Panonium.

Nakon javnog poziva za organizaciju višednenve izvanučioničke nastave za 8. razrede (ponuda br. 4) te nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku 21.prosinca 2015. u 18,00 sati.

Rezultat je kako slijedi:

1. BROD TOURS
2. MARE PANONIUM
3. NEXT STEP NAŠICE

Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 8. razreda - Medulin


Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 8. razreda


Nakon javnog poziva za organizaciju višednenve izvanučioničke nastave za 7. razrede (ponuda br. 3) te nakon javnog otvaranja ponuda izabrane su 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku 21.prosinca 2015. u 18,45 sati.

Rezultat je kako slijedi:

1. ASTRALIS
2. APP
3. MARE PANONIUM


Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 7. razreda - Medulin


Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 7. razreda


Rezultat odabira ponude br. 2/2015.

U postupku odabira ponude za izvođenje škole u prirodi za 3. razrede na javni poziv pristigla je samo pounda Crvenoga križa te je ista ponuda odabrana.

Javni poziv za organizaciju škole u prirodi - Orahovica

Javni poziv za organizaciju škole u prirodi - Višednevni izlet u Orahovicu

Rezultat odabira ponude br. 1/2015.

U postupku odabira ponude za izvođenje škole u prirodi za 4. razrede rezultat je kako slijedi:

Ponuda broj 1/2015. za 4. a, b, c, d

Javnom pozivu odazvali su se sljedeći ponuditelji:

1. Polet Vinkovci
2. APP
3. Astralis
4. Crveni križ

Odabrana je ponuda Crvenog križa.

Javni poziv za organizaciju škole u prirodi - Split