IZJAVA
o nepostojanju sukoba interesa s gospodarskim subjektima

OSNOVNA ŠKOLA  LJUDEVITA GAJA OSIJEK
OSIJEK, KRSTOVA 99
KLASA: 003-01/12-01-01
URBROJ: 2158-17-01-12-
Osijek, 23. siječnja 2012.


Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi ( “Narodne novine”, br. 90/11.), dajem

OBAVIJEST

 kojom izjavljujem da ja Aleksandra Krampač-Grljušić– ravnateljica Osnovne škole  Ljudevita Gaja Osijek ne obavljam upravljačku djelatnost, niti sam vlasnik poslovnih udjela dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 % (u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja).
     Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13 . stavak 8. navedenog Zakona o javnoj nabavi.

                                                                                                                           Ravnateljica:
                                                                                                                        Aleksandra Krampač-Grljušić,dipl.def